Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Rahvakohtunikuks kandideerimine

29.01.2015

Puhja Vallavolikogu palub anda endast teada Puhja valla elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
 

 Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tartus alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige;
12) maavanem.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 19. veebruariks 2015:
1) saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisankeet aadressile vald@puhja.ee;
2) tulla Puhja vallamajja (Reku tee 3, Puhja alevik) ja täita ankeet kohapeal;
3) saata välja trükitud ankeet postiga aadressil: Reku tee 3 Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond 60301.

Ankeet kättesaadav siit.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Rahvakohtunikule makstav tasu on sätestatud justiitsministri määrusega.
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Lisainfo telefonil 7 300 641.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!