Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Konkurss vallasekretäri vabanevale ametikohale

12.10.2015

Puhja vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri vabanevale ametikohale.
 

Tööülesanded:

1) korraldab vallavalitsuse ja volikogu asjaajamist (dokumendiregister Amphora);

2) tagab vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktide ning kantselei muu dokumentatsiooni vastavuse õigusaktidele ja kehtestatud nõuetele nii sisu kui vormi poolest, viseerib lepingute, määruste, otsuste ja korralduste projektid.

3) teostab notariaaltehinguid seaduses ettenähtud juhtudel;

4) osaleb valitsuse ja volikogu istungi dokumentide ettevalmistamisel ning protokollib istungid;

5) korraldab valitsuse ja volikogu õigusaktide avaldamist ning Riigi Teatajas õigusaktide avaldamist (Vexpro);

6) vormistab perekonnaseisuakte seaduses ettenähtud korras (Pereregister);

7) korraldab elanike registrit ning peab majandustegevuse registrit;

8) korraldab kohaliku omavalitsuse, Riigikogu jm valimiste ettevalmistamist ja läbiviimist;

9) korraldab arhivaalide hoidmist, säilitamist, korrastamist;

10) täidab teisi seaduses, valla põhimääruses ja kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktides vallasekretärile sätestatud ülesandeid.

 

Nõuded kandidaadile:

Vallasekretäriks võib kandideerida vähemalt 21 - aastane Eesti kodanik:

- kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduses § 28 lõike 22 tähenduses;

- kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsioon ning kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt 2 aastat või:

- kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt enne 2011. a 1. märtsi väljastatud valla-ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt 2 aastat.

Palk: 1400

Kontaktisiku nimi: Priit Pramann

Kontaktisiku e-posti aadress: priit@puhja.ee

Tingimused ja lisainfo:

Konkursil osalemiseks esitada kandidaadil hiljemalt 26.10.2015:

-avaldus;

-motivatsioonikiri;

-elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad.

Kandidaadil esitada vajalikud dokumendid posti teel: Puhja Vallavalitsus, Reku tee 3, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond 61301 märksõnaga "konkurss" või e-posti teel priit@puhja.ee. 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
Tarbijakaitseamet