Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

01.08.2008

Puhja Vallavalitsus teatab, et valminud on Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.
 

Üldplaneeringu koostamise aluseks on Puhja Vallavolikogu 25. november 2003. a otsus nr 36. Üldplaneering hõlmab Puhja valla haldusterritooriumit. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on Puhja valla ruumilise planeerimiskontseptsiooni loomine ja sellest lähtuva planeerimislahenduse väljatöötamine ning piirkonna arenguks vajalike maa-alade ja nende kasutusfunktsioonide määramine. Täpsemad eesmärgid tulenevad Planeerimisseaduse (jõustunud 1.01.2003) paragrahvist 8.

Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati lähtudes “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 33 lõike 1 punktist 2 Puhja Vallavalitsuse 28. märts 2007 otsusega nr 12. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.

Üldplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Puhja Vallavolikogu, üldplaneeringu koostamist korraldab Puhja Vallavalitsus. Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostab Alkranel OÜ (Riia 15b, Tartu 51 010, tel/faks: 7 366 676; e-post: alar@alkranel.ee).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõuga on võimalik tutvuda Puhja Vallavalitsuse ruumides ajavahemikul 06.08.2008 – 27.08.2008. KSH aruande eelnõu saab elektrooniliselt alla laadida Puhja Vallavalitsuse kodulehelt .

KSH aruande eelnõule saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni 27.08.2008 a.  Puhja Vallavalitsusele posti teel või e-postile.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik arutelu toimub 27. august 2008.a. Puhja Vallamaja saalis kell 12.00.

Puhja Vallavalitsuse kontaktandmed: Reku tee 3, Puhja alevik 61301 Tartumaa Tel: 730 0641; Fax: 745 1171; e-post: puhjavv@kodu.ee  

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet
EFTA
Veera