Arhiiv

Avalikes huvides tegutsevatele ühendustele on avatud kaks taotlusvooru!

04.03.2016

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill.
 

1. Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg – 1. aprill

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. aprillini. Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast meetmest:
* kogukonna areng;
* elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.
Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.
Kevadises voorus tuleb taotlus esitada hiljemalt 1. aprilliks kl 16.30 asukohajärgsele maavalitsusele, Tartu maakonnas Tartu maavalitsusele.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
* mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
* sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Paneme taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite, kindlasti õigeid, ehk 2016. aasta kevadise taotlusvooru vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.

Lisainfo, toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid.
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann, tel 656 0487 või 5301 3652, e-post tarmo@kysk.ee ja asukohajärgsest maavalitsusest.
SA Tartu Ärinõuandla kui maakondlik arenduskeskus on abiks kohaliku omaalgatuse programmi taotluse ettevalmistamisel – projektiidee analüüs, eesmärgi sõnastamine ja sellega sobiva meetme valik ning taotlusvormi täitmine. Samuti võib meie poole pöörduda projekti aruande koostamise küsimustes. Palume konsultatsiooniks aeg varakult kokku leppida! Tartu Ärinõuandla nõustamisteenused on tasuta.
Lisainfo: Kadri Pau, MTÜ konsultant tel. 7428 491, e-post: kadri@tartu.bas.ee
 

2. Ühingud, tulge oma teenuseid disainima! Hea ettevalmistus toodete ja teenuste taotlusvooru projektitaotluseks.

Kui oled mõelnud, et sinu ühing võiks hakata oma eesmärkideni jõudmise nimel mõnda teenust pakkuma, tuleb siit üks väga hea võimalus, mis annab kindlasti sellele ideele korraliku hoo sisse! KÜSK korraldab koostöös Rasmus Pedanikuga Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust aprillikuus kolm väga põhjalikku, kahepäevast teenusedisaini töötuba Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Töötuppa ootame ühinguid, kellel on juba olemas teenuseidee ja soov saada praktilisi tööriistu, kuidas ideest arendada kliendivajadusi rahuldav teenus. Seekord võtame fookusesse uute teenuste väljaarendamise, mitte olemasolevate teenuste parendamise.

Töötoad toimuvad äsja avatud KÜSKiteenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmise taotlusvooru raames (tähtaeg 01. juuni), pakkudes head võimalust enne taotlemist oma plaanid paremini läbi mõelda ja kvaliteetsemaid taotlusi koostada. Töötoas osalejad ei ole aga kohustatud sellesse vooru taotlust esitama.

Mis kasu sellest on? Töötubades keskendume tööriistadele, mis aitavad kogu teenuseprotsessi paremini planeerida ja leida kriitilised kohad, millele tuleb teenuse arendamisel tähelepanu pöörata.

Töötoa lõpuks on Sul parem arusaamine sellest:
1. kuidas testida kliendi ja seotud osapoolte kohta käivaid hüpoteese;
2. milliseid arendustegevusi tuleb organisatsioonil teha, et pakkuda uut teenust;
3. kuidas kirjutada korralikult läbimõeldud projektitaotlust;
4. mida peab klient teisiti tegema, et teenust tarbida.
Töötoad on oma olemuselt väga praktilised ja interaktiivsed, teooriale me seekord ei keskendu. Osalemine eeldab aktiivset kaasamõtlemist ja tegutsemist.

Mis üldse on teenusedisain? See on meetod uute teenuste väljaarendamiseks ja olemasolevate teenuste parandamiseks. Teenusedisain võtab korraga arvesse nii kliendi kui pakkuja perspektiivi. Eesmärk on vastata korraga nii kliendi kui pakkuja vajadustele ja teha seda teenust pakkuva organisatsiooni jaoks võimalikult tõhusalt ja mõjusalt.

Teenusedisaini metoodikat iseloomustab:
• inimesekesksus ehk empaatia;
• tulemused saavutatakse koostöös ehk toimub koosloome;
• kogu konteksti arvestav holistiline vaade;
• tulemustele suunatud ja loovust suurendavad tööriistad;
• pidev testimine, hindamine ja õppimine.

Tahad osaleda? Kui oled huvitatud oma idee edasiarendamisest kvaliteetseks teenuseks, siis kõigepealt palume sul end registreerida ja kutsuda oma ühingust veel ühe inimese kaasa. Igasse töötuppa mahub kuni 20 inimest 10 ühingust.

Osalemine maksab 20 eurot ühingu kohta, kuid saadavat teadmiste kogust ja praktilisust arvestades on see väga hea investeering.

Päevakava ja registreerimine:
Tartus 14.04-15.04 või MAKISes http://mty.arenduskeskused.ee/et/event/2152.html
Nime kirja panemisel palume vastata ka mõnele küsimusele planeeritava teenuse kohta.

Lisainfo:
Kleiri Vest, tel 656 0489, e-post kleiri@kysk.ee