Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Reku sadamaala detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade

09.03.2016

Puhja Vallavalitsus teatab Reku sadamaala detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalikustamisest.
 

Detailplaneeringu koostamine ja selle KSH algatati Puhja Vallavolikogu 30. juuni 2014 otsusega nr 17 (http://avalik.amphora.ee/puhjavv/document.aspx?df=14609). Detailplaneeringu koostamise lähteülesanne kinnitati Puhja Vallavalitsuse 4. september 2014 korraldusega nr 212 (http://avalik.amphora.ee/puhjavv/index.aspx?df=14819; http://www.puhja.ee/public/files/Reku_detailplaneering_l2hteylesanne_2014.doc).

Tegevuse eesmärgiks on rajada Emajõe kaldapiirkonda Rekule kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna kasvanud vajadustest. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Reku sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sildumisala ning selle lähiümbruse osas, andes lahenduse väikesadama rajamiseks. Planeeringus määratakse kinnistule uus sihtotstarve ning ehitusõigus sadama akvatooriumiala rajamiseks, abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lahendatakse detailplaneeringu alale juurdepääsuteed, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ning heakorrastus.

Piiriülest keskkonnamõju eeldatavalt ei esine.

Detailplaneeringu koostamise osapooled:
• Koostamise algataja on Puhja Vallavolikogu (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond);
• Koostamise korraldaja on Puhja Vallavalitsus (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond, tel 7300641, e-post vald@puhja.ee);
• Koostaja Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ (Lai 1-4, 51005 Tartu, tel 740 6205, e-post info@mab.ee; KSH teostaja: Loodushoiu Ühing LUTRA, Kalevi 69-1, 50103 Tartu, telefon 5112991, e-post nlaanetu@hotmail.com);
• Kehtestaja Puhja Vallavolikogu (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond).

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 23.03 – 05.04.2016 Puhja Vallavalitsuse (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond) tööaegadel ja valla veebilehel www.puhja.ee/Planeering ja ehitus/Detailplaneeringud.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond või e-posti aadressil vald@puhja.ee kuni 05.04.2016.

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi avalik arutelu toimub 07.04.2016 algusega kell 14.00 Puhja seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond).
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA