Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

VTA: Ka ühe sea pidamisel tuleb kõiki nõudeid täita

30.05.2016

Kuigi alates eelmise aasta septembrist pole uusi sigade Aafrika katku juhtumeid kodusigadel avastatud, püsib seakasvatustele endiselt väga suur oht.
 

 Suvel on suurem seakatkurisk

Igal nädalal diagnoositakse sigade Aafrika katku kümnetel metssigadel erinevates Eesti piirkondades. See näitab, et viiruse kontsentratsioon looduses on väga kõrge ja tühisemgi eksimus võib tuua taudi metsast farmi. Kõige suurem puhanguoht just on just suvekuudel juulist septembrini, mil algab suurem metssigade liikumine metsas, metssead tulevad põldudele sööma ning ka inimesed liiguvad rohkem metsas. Seega on seakatku leviku suvine kõrgaeg alles ees.

Suurim risk seakatku farmi jõudmisel on inimene

VTA ning Eesti Maaülikooli teadlaste koostöös 2015. aasta sügisel nakatunud farmides läbiviidud epidemioloogilisest uuringust selgus, et kõige tõenäolisemad nakkuse farmi sattumise põhjused olid loomade nakatumine viirusega saastunud sööda kaudu ning loomapidajate eksimused bioohutuse nõuete täitmisel. Bioohutusnõuete vastu eksimisel sattus haigustekitaja teadlaste hinnangul tõenäoliselt farmi töötaja jalanõude, rõivaste või laudainventariga -inimeste hooletusest või teadmatusest.

Nõuded on samad suurtele ja väikestele

2015. aasta septembrist kehtestati seakatku puhangute tõttu kõigile seakasvatustele uued ja karmimad bioohutusnõuded. Uute nõuetena rakendusid ooteaeg söödale ja allapanule ohutuse tagamiseks, sigade väljaspidamise täielik keeld ja territooriumi tarastuse nõue.

Bioohutusnõuded peavad tagama, et loomapidamine toimuks oludes, kus kogu loomade, inimeste ja transpordivahendite liikumine on range kontrolli all. Väikemajapidamises võib sellise kontrolli rakendamine olla keeruline. Kuid katk ohustab ühtmoodi nii väikemajapidamisi kui suurfarme. Seepärast tuletab VTA meelde, et nõuded on kõigile ühesugused ning VTA kontrollib neid täie rangusega.

Bioohutuskava aitab loomapidajal järge pidada

Üks peamisi uusi nõudeid on kohustus koostada ettevõtte või majapidamise vajadustest ja reaalsetest oludest lähtuv bioohutuskava. See on kirjalik dokument, milles loomapidaja kirjeldab loomakasvatushoones rakendatavaid hügieenimeetmeid, uute loomade sissetoomise ja teise farmi paigutamise reegleid, loomade sissetuleku ja väljamineku registreerimist, puhastamist ja desinfitseerimist, sõnniku ja allapanu äravedu, korjuste eemaldamist, külaliste registreerimist, farmi teenindava transpordi liikumist jmt, nendega seotud riske ja riskide maandamist.

Bioohutuskava on iga loomapidaja igapäevane abivahend. Kava täitmise üle arvestuse pidamine annab loomapidajale kindluse, et ta on ka tegelikult teinud kõik oma loomade kaitsmiseks.

Sead peavad olema registris

Seakatku tõrjumise seisukohalt on väga oluline, et kõik loomapidajad täidaksid seadusest tulenevat kohustust ning registreeriksid loomapidamiseks kasutatavad hooned ja seal peetavad loomad. Sigade arvu teatamise kohustus on seapidajatele samaväärne kui bioohutusnõuete täitmise kohustus sigade pidamisel. Nende andmete põhjal korraldatakse nii loomataudi seiret, ennetamist kui tõrjet.

Üks siga on oht tuhandetele teistele

Eeloleval suvel on kaalul väga palju. Möödunud aastal farmidesse jõudnud katk põhjustas suurt majanduslikku kahju kogu Eesti seakasvatussektorile - nii neile, kes pidid seetõttu seapidamise lõpetama kui ka neile, kelle seakasvatus jäi Euroopa Komisjoni poolt kehtestud piirangutsooni ning kes kaotasid sellega võimaluse oma toodanguga kaubelda.

Komisjoni poolt aasta lõpul seatud kriteeriumid tsoonide määramise ja kaotamise kohta annavad Eestile võimaluse taotleda tsoneerimise leevendamist ühe aasta möödumisel viimasest farmipuhangust. Seda tingimusel, et suvisel seakatku leviku kõrgajal uusi puhanguid ei tule. Seega lükkab üheainsagi sea nakatumine tsoonide kaotamise edasi ning tekitab suurt kahju mitte ainult üksikule loomapidajale, vaid kõigile piirkonna seakasvatajatele.

Maarja Kristian, VTA loomakaitse, loomatervise ja söötade osakonna juhataja

Kogu seakatku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet
EFTA
Veera