Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine (Ulila II turbatootmisala)

26.10.2016

Keskkonnaministeerium teavitab Ulila II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lõike 3 alusel.
 

Keskkonnaministeerium algatas Ulila II turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva KMH 03.11.2015 kirjaga nr 12-9/14/9659.

Taotletav mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Tartu maakonnas Puhja vallas üleriigilise tähtsusega Sangla turbamaardlas kinnistutel Ulila turbatootmisala (katastritunnus 60502:004:0035) ning Laeva metskond 11 (katastritunnus 60502:004:0036), mis kuuluvad Eesti Vabariigile ning millede valitsejad on vastavalt Keskkonnaministeerium ning Riigimetsa Majandamise Keskus.

Ulila II turbatootmisala on uus mäeeraldis, mille pindalaks koos selle juurde kuuluva teenindusmaaga taotletakse 148,39 ha. Mäeeraldise piirides on vähelagunenud turba aktiivset tarbevaru 203 tuh t, millest kaevandatavat varu on 203 tuh t, ja hästilagunenud turba aktiivset tarbevaru on 615 tuh t, millest kaevandatavat varu on 570 tuh t; maavara kaevandamise lubatud maksimaalseks aastamääraks taotletakse 29 tuh t ja loa kehtivusajaks 30 aastat. Maavara kavandatakse kasutada põllumajanduses ja energeetikas.

Taotletav Ulila II turbatootmisala mäeeraldis kuulub Keskkonnaministri määruses ’’Kaevandamisega rikutud mahajäetud turbaalade nimekiri’’ nimetatud kaevandamisega rikutud turbaalade hulka ning sellel mäeeraldisel kaevandamiseks ei kohaldata Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2005. a määrusega nr 293 kehtestatud turba kriitilise varu ja kasutatava varu suurust ja aastast kasutusmäära.

KMH osapooled on:

1) Arendaja - aktsiaselts Tootsi Turvas, kontaktisik on Helen Saarmets (tel 5348 1160; e-post Helen.Saarmets@tootsiturvas.ee);
2) otsustaja – Keskkonnaministeerium, kontaktisik on Moonika Aunpuu (tel 626 0709, e-post moonika.aunpuu@envir.ee);
3) juhtekspert on Karl Kupits (AS Maves, tel 656 7301, e-post karl@maves.ee).

KMH programmiga on võimalik tutvuda:

1) Keskkonnaministeeriumis (ruum 612), aadress: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn;
2) Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/kmh-teated  

Ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 08.11.2016 postiaadressil: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-posti aadressil keskkonnaministeerium@envir.ee.

KMH programmi avalik arutelu toimub 09.11.2016 kell 12.00 Puhja Seltsimajas.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
Tarbijakaitseamet
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!