Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Puhja valla üldplaneeringu avalik väljapanek ning avalik arutelu

27.03.2009

Puhja Vallavolikogu 25.03.2009 otsusega nr 10 võeti vastu Puhja valla üldplaneering. Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06. aprill kuni 03. mai 2009 ja avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks avalik arutelu 12. mail 2009.a. algusega kell 17.00 Puhja Seltsimajas.
 

Puhja valla üldplaneeringuga kujundatakse valla ruumilise arengu põhimõtted, määratakse  üldised maakasutus- ja ehitustingimused nii tiheasustusaladel kui ka  hajaasustuses. Planeeringus näidatakse perspektiivsed kergliiklusteed, puhke- ja virgestusalad, äri- ja tootmismaade ning üldkasutatavate hoonete maade paiknemine. Üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringute koostamise kohustusega alad ja juhud. Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 06. aprillist kuni  03. maini 2009 on üldplaneeringu materjalidega võimalik tutvuda Puhja Vallavalitsuses, Puhja Raamatukogus, Ulila Raamatukogus, Uula Raamatukogus ja Puhja valla veebilehel   www.puhja.ee (Planeering ja ehitus/Üldplaneering). Avaliku väljapaneku kestel saab ettepanekuid ja vastuväiteid üldplaneeringu kohta kirjalikult esitada Puhja Vallavalitsusele, aadressil Reku tee 3, Puhja alevik Puhja vald 61301 Tartumaa või e-postile raido@puhja.ee.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
EFTA
Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!