Teated ja uudised

Vabariigi Valitsus kinnitas haldusterritoriaalse korralduse muutmise Elva valla moodustamiseks

17.01.2017

Vabariigi Valitsus kinnitas haldusterritoriaalse korralduse muutmise Elva valla moodustamiseks 29. detsembril 2016.
 

 Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus nr 168 Elva valla moodustamise kohta on ilmunud Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012017010.