Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

30.01.2017

Tartu maavanem on 27.01.2017 korraldusega nr 1-1/98 võtnud vastu Tartumaa maakonnaplaneeringu ja suunanud selle ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)aruande avalikule väljapanekule 13.02 - 16.03.2017.
 

Avaliku väljapaneku teade ilmus 26.01.2012 ajalehes Tartu Postimees ja 27.01.2012 Ametlikes Teadaannetes numbriga 1081081.

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ ja KSH aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 13.02 – 16.03.2017 Tartu Maavalitsuse kodulehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-uuendamine ja köidetuna tööajal Tartu Maavalitsuse infolauas.

Kirjalikke arvamusi saab esitada kuni 16. märtsini Tartu Maavalitsuse e-posti aadressil info@tartu.maavalitsus.ee või aadressil Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 Tartu.

Maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 22. märtsil kell 15.00 – 18.00 Tartu Maavalitsuse (Riia 15, Tartu) ruumis 407.

Kõikide maakondade maakonnaplaneeringute koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja Tartumaa maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Tartu maavanema 03.09.2013 korraldusega nr 1-1/501. Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid. Maakonnaplaneeringus võetakse arvesse üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ sätestatu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tulemusi ning kujundatakse põhimõtted asustuse arengu suunamisel, taristu ja liikuvuse kavandamisel, põllumajandusmaa, rohelise võrgustiku ja maastikuväärtuste hoidmisel. Planeeringu elluviimisega kaasneb asustuse jätkusuutlikum ruumistruktuur, teenuskohtade kohasem paiknemine ning ruumiliste väärtuste hoid. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel.

Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Planeeringulahendus arvestab KSH aruandega, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.
Tartumaa maakonnaplaneeringul 2030+ puudub riigipiiri ülene mõju.

Tartumaa maakonnaplaneeringu 2030+ koostamise osapooled:
Koostamise algataja on Vabariigi Valitsus
Koostamise korraldaja on Tartu Maavanem (Riia tn 15, 51010 Tartu, telefon 730 5200, e-posti aadress info@tartu.maavalitsus.ee)
Koostaja on Tartu Maavalitsus (Riia tn 15, 51010 Tartu, telefon 730 5200, e-posti aadress info@tartu.maavalitsus.ee)
Kehtestaja on Tartu maavanem
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!