Teated ja uudised

Peremehetu ehitise hõivamise teade

28.02.2017

Puhja Vallavalitsus teatab, et on Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel võtnud arvele peremehetu ehitisena Tartu maakonnas Puhja vallas Rämsi külas järgmised korterelamuid teenindavad majapidamis-abihooned:
 

1. aadressil Paju tee 10 asuv:
1.1. hoone 1, ehitusregistrikoodiga 120811137, hoonealune pindala 41,6 m².

2. aadressil Rämsi tee 9 asuvad:
2.1. hoone 2, ehitusregistrikoodiga 120811342, ehitusaluse pinnaga 133 m²;
2.2. hoone 3, ehitusregistrikoodiga 120811429, ehitusaluse pinnaga 73,9 m²;
2.3. hoone 4, ehitusregistrikoodiga 120811171, ehitusaluse pinnaga 119 m²;
2.4. hoone 5, ehitusregistrikoodiga 120811147, ehitusaluse pinnaga 32 m²;
2.5. hoone 6, ehitusregistrikoodiga 120811164, ehitusaluse pinnaga 69,3 m²;
2.6. hoone 7, ehitusregistrikoodiga 120811480, ehitusaluse pinnaga 57,4 m²;
2.7. hoone 8, ehitusregistrikoodiga 120811733, ehitusaluse pinnaga 21,4 m²;
2.8. hoone 9, ehitusregistrikoodiga 120811635, ehitusaluse pinnaga 23,0 m².

3. aadressil Keskuse tee 4a asuvad:
3.1. hoone 10, ehitusregistrikoodiga 120811436, ehitusaluse pinnaga 41,2 m²;
3.2. hoone 11, ehitusregistrikoodiga 120811473, ehitusaluse pinnaga 22,1 m².

4. aadressil Keskuse tee 2a asuvad:
4.1. hoone 12, ehitusregistrikoodiga 120811485, ehitusaluse pinnaga 41,4 m²;
4.2. hoone 13, ehitusregistrikoodiga 120812351, ehitusaluse pinnaga 82,0 m².

5. aadressil Paju tee 6 asuv:
5.1. hoone 14, ehitusregistrikoodiga 120811738, ehitusaluse pinnaga 27,0 m².

6. aadressil Paju tee 2a asuv:
6.1. hoone 15, ehitusregistrikoodiga 120812333, ehitusaluse pinnaga 22,8 m².

Hoonete omanike kohta andmed puuduvad.

Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või selle Puhja valla poolt hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Puhja Vallavalitsuse elektronposti aadressile vald@puhja.ee või postiaadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald 61301 Tartu maakond hiljemalt 1. maiks 2017.