Teated ja uudised

Liikluspiirangu kehtestamine Puhja valla kohalikel teedel

22.03.2017

Puhja Vallavalitsuse 22. märts 2017 korraldusega nr 83 kehtestati alates 22. märtsist Puhja valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel kruusakattega teedel liikluspiirang sõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni.
 

Nimetatud liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelnimetamata sõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, on massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel lubatud liigelda vaid Puhja Vallavalitsuse vastava kirjaliku loa alusel. 

Liikluspiirangu rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.