Teated ja uudised

Puhja Vallavolikogu istung

21.04.2017

Puhja Vallavolikogu istung toimub 26. aprillil 2017. a algusega kell 14.00 Puhja Seltsimajas asukohaga Viljandi tee 24, Puhja alevik.
 

 Päevakord:

1. Puhja Lasteaed Pääsusilm sisehindamise aruandele kooskõlastuse andmine
Ettekandja vallavanem Priit Pramann, kaasettekandja direktori kohusetäitja Ela Raide

2. Hajaasustuse programmi korraldamise delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandja vallavanem Priit Pramann, kaasettekandja maa- ja ehitusnõunik Ede Möldre

3. Elva linna, Konguta, osa Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu valdade (moodustatav Elva vald) korraldatud jäätmeveoks kontsessiooni andmine
Ettekandja vallavanem Priit Pramann, kaasettekandja majandusnõunik Raido Kutsar

4. Elva valla volikogu valimisteks valimisringkonna moodustamine ja volikogu liikmete arvu määramine
Ettekandja vallasekretär Jaanika Liblik

5. Elva valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja vallasekretär Jaanika Liblik

6. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta
Ettekandja volikogu esimees Vahur Jaakma

7. Puhja Gümnaasiumi, Puhja Seltsimaja ja Puhja Päevakeskuse ettekanded 2016. aasta tegevustest
Ettekandjad Päivi Märjamaa, Reet Viks, Kaja Udso

8. Informatsioon vallavalitsuse ja valla ametnike tegevustest
Ettekandja vallavanem Priit Pramann

Eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris Amphora.