Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Reku sadamaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ning avalik arutelu

11.05.2017

Puhja Vallavalitsuse 28. aprilli 2017 korraldusega nr 145 võeti vastu Reku sadamaala detailplaneering. Valminud on ka detailplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
 

Reku sadamaala detailplaneeringu koostamine ja selle KSH algatati Puhja Vallavolikogu 30. juuni 2014 otsusega nr 17.

Planeeringuala asub Tartumaal Puhja vallas Poriküla külas Emajõe kaldal. Planeeringualale jäävad Reku sildumisala kinnistu (katastriüksuse tunnus 60501:001:0135, 6979 m²), Puhja-Reku tee T-22113 kinnistu (60501:001:0056, 2095 m² ulatuses) ja Reku kinnistu (60501:001:0043, 15326 m² ulatuses). Planeeringuala pindala kokku on ca 2,6 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Emajõe kaldapiirkonda Rekule kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna kasvanud vajadustest. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Reku sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sildumisala ning selle lähiümbruse osas, andes lahenduse väikesadama rajamiseks. Planeeringus määratakse kinnistule uus sihtotstarve ning ehitusõigus sadama akvatooriumiala rajamiseks, abihoonete projekteerimiseks ning ehitamiseks. Lahendatakse detailplaneeringu alale juurdepääsuteed, tehnovõrkudega varustamine, haljastus ning heakorrastus.

Piiriülest keskkonnamõju ei kaasne.

Detailplaneeringu koostamise osapooled:

  • Koostamise algataja on Puhja Vallavolikogu (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond);
  • Koostamise korraldaja on Puhja Vallavalitsus (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond, tel 7300641, e-post vald@puhja.ee);
  • Koostaja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (Tähe 106, 50113 Tartu; telefon 7303735; ibun@ibun.ee; KSH teostaja: Loodushoiu Ühing LUTRA, Kalevi 69-1, 50103 Tartu, telefon 5112991, e-post nlaanetu@hotmail.com);
  • Kehtestaja Puhja Vallavolikogu (aadress Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301 Tartu maakond).

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõuga on võimalik eelnevalt tutvuda avalikul väljapanekul ajavahemikul 24.05. – 07.06.2017 Puhja Vallavalitsuse (Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond) tööaegadel vallamajas ja siin:

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Puhja Vallavalitsusele aadressil Elva tee 1, Puhja alevik, Puhja vald, 61301, Tartu maakond või e-posti aadressil vald@puhja.ee kuni 07.06.2017.

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 12.06.2017 algusega kell 16.00 Puhja seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond).
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Veera