Teated ja uudised

Elanike küsitlus Puhja vallas

18.05.2017

Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määruse nr 87 § 18 alusel korraldab Tartu Maavalitsus Puhja valla elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmise kavatsusega.
 

Puhja valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühendamist Elva vallaks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid JAH ja EI.

Küsitlus korraldatakse küsitluspunktis, mis asub Puhja alevikus Puhja Seltsimajas. Küsitlus toimub küsitluspunktis reedel, 26. mail kell 8.00–16.00 ja pühapäeval 28. mail kell 8.00–16.00.

Küsitlusel on võimalik elektrooniliselt osaleda läbi hääletussüsteemi VOLIS, mille veebilink on leitav küsitluse ajal Tartu Maavalitsuse veebilehel: http://tartu.maavalitsus.eeElektrooniline küsitlus toimub 26.05.2017 kell 8.00–20.00.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Isik, kelle tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluspunktis, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotluse saab esitada kuni 28.05 kell 13.00, tel 5884 4799.