Avaleht > Teated ja uudised
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Teated ja uudised

Reku sadamaala detailplaneeringu kehtestamine

03.07.2017

Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsusega nr 21 kehtestati Reku sadamaala detailplaneering vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ koostatud töö nr IB43/2017.
 

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta kehtivat Reku sildumisrajatise detailplaneeringut (kehtestatud 2011) Reku sadamaalal ning selle lähiümbruse osas: rajada Emajõe kaldapiirkonda, Rekule, kaasaegsetele nõuetele vastav paadisadam ja puhkekoht, mis lähtub elanikkonna kasvanud vajadustest. Moodustatakse kaks krunti:

  •  Pos 1, krunt pindalaga 22333 m² - sadama maa sihtotstarve 45 % ulatuses, liiklemiseks ja transpordiks tee ja tänava maa-ala 10 % ulatuses ning ülejäänud maa-alale virgestusmaa sihtotstarve 45 % ulatuses. Krundile on määratud 3 hoonestusala. Planeeringuga nähakse ette ajaloolise Reku parvevahimaja taastamine (hoonestusala 1), paadikuuri (hoonestusala 2) ning sadamakapteni hoone (hoonestusala 3) rajamine. Hoonetes toimub vajadusel ujuvpaadisildade talvine hoid ning hoonestusala 3 on planeeritud ka reisijate teenindamise funktsioon. Krundile on planeeritud sadama akvatoorium veesõidukite hoidmiseks, mis on Emajõega ühendatud 20 m laiuse kanali kaudu, lisaks sildusmisrajatised, paadisillad ja sadama tehnorajatised.
  • Pos 2 krundi (2086 m) sihtotstarbeks määratakse transpordimaa 100%.

Planeering on enne 1.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse kohaselt menetletud. Kuna planeering ei ole üldplaneeringut muutev, siis järelvalvet ei teostata.

Avalik juurdepääs detailplaneeringu kehtestamise otsusele on Puhja valla dokumendiregistris.
 

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA