Teated ja uudised

Puhja aleviku joogivesi vastab mikrobioloogiliste näitajate osas kvaliteedinõuetele

05.09.2017

Terviseamet ja Peat Mill OÜ annavad teada, et Puhja aleviku joogivesi vastab mikrobioloogiliste näitajate osas kvaliteedinõuetele.
 

01.09.2017 teostatud EAK poolt akrediteeritud katselabori joogivee kordusproovis Puhja Gümnaasiumi sööklast, vastas joogivesi normatiivile ehk varem piirnormi ületanud enterokokkide sisaldus oli kordusproovis 0 PMÜ/100ml.

Ilmselt oli eelmise proovi näol tegmist suvisest mittetarbimisest tingitud lokaalse kõrvalekaldega normist. Tänaseks hetkeks seda enam ei ole ning vesi  Peat Mill OÜ veevärgis on puhas ning vastab igati joogivee normatiivile.

 

Huvilistel on võimalik veeproovide tulemusi jälgida avalikust andmebaasist Tervisemati kodulehelt: http://vtiav.sm.ee/frontpage/show?id=1042&active_tab_id=JV