Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Avalik konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks

08.04.2010

Puhja Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Puhja valla territooriumil.
 
Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andja on Puhja vallavalitsus (Reku tee 3 Puhja alevik Puhja vald 61301 Tartu maakond)

Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed ning paber ja kartong. Ainuõigus antakse 3 aastaks, eeldatav alguskuupäev on 01.09.2010

Pakkujate kvalifitseerimiseks esitatud nõuded


Pakkuja:
- majanduslik seisund, tehniline kompetentsus ja varustatus peavad võimaldama teostada häireteta korraldatud jäätmevedu veopiirkonnas kogu ainuõiguse perioodil;
- peab olema registreeritud vastavalt kehtivatele seadustele äriregistris või muus seaduses nimetatud registris;
- ei või kasutada allhanget üle 50% kogu tööde mahust (s.t allhankija ei tohi ühelgi aastal vedada üle 50% eeldatavast veetavast jäätmete kogusest);
- peab omama vähemalt ühte kehtivat jäätmeluba olmejäätmete veoks;
- peab olema täitnud viimase kolme aasta jooksul nõuetekohaselt kõik sõlmitud töövõtu¬lepin¬gud ja teenindanud vähemalt 500 klienti 2009. aastal;
- peab olema maksevõimeline, vara ei tohi olla arestitud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
- peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- omandis või kasutuses peavad olema konkursi objektiks olevate tööde teostamiseks vajalikud tehniliselt korras jäätmeveokid või eellepingud vastavate veokite kasutusõiguse kohta alates jäätmeveolepingu jõustumisest;
- jäätmeveokiga peab olema võimalik tühjendada Puhja Vallavolikogu 31.03.2010 määruse nr 8 Puhja valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord § 7 esitatud kogumismahuteid;
- ei ole lubatud osaleda konkursil teise pakkuja allhankijana.

Pakkumine peab olema jõus 90 päeva, tagatis on 25 000 krooni. Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse taotlejale tasuta e-posti teel kirjaliku taotluse alusel kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest aadressile puhjavv@kodu.ee.

Taotluses peavad olema märgitud taotleja nimi, registrikood, aadress, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi, telefon ning e-posti aadress. Pakkumine tuleb esitada kirjalikult eesti keeles Puhja Vallavalitsuse aadressil: Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 TARTU MAAKOND. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.05.2010 kell 10.00.
 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA