Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

KredEx annab kuni 35% toetust korterelamu energiatõhususe ja hea sisekliima tagamiseks

18.02.2011

Alates 2010 aasta septembrist toetab KredEx korterelamute rekonstrueerimist kuni 35% ulatuses, mis teeb rekonstrueerimise taskukohaseks ka keskmisest madalama sissetulekuga inimestele.
 

Vaatamata kliima soojenemisele on Eestis taas kord korralikud talved kätte jõudnud. Lastel rõõmu kui palju, aga teistele toob kaasa lisatööd lumekoristamisel ning suuremad eluasemekulud, sest normaalse temperatuuri tagamiseks tuleb Eestis talvel hooneid kütta. Paremas seisus on need elanikud, kes on juba oma korterelamu korda teinud, teistel tuleb talvekuudel rahakotti ikka märkimisväärselt kergendada. Küttekulude kokkuhoiuks ja hea sisekliima tagamiseks pakub riik KredExi vahendusel korterelamutele head finantslahendust rekonstrueerimise rahastamiseks, kombineerides omavahel toetused ja sooduslaenulaenu. Sellega on täna Eestis saadaval parimad finantseerimistingimused läbi aegade ja kui võimalusi ära ei kasutata, saab lõpuks ikka ainult iseendale otsa vaadata.

Alates 2010 aasta septembrist toetab KredEx korterelamute rekonstrueerimist kuni 35% ulatuses, mis teeb rekonstrueerimise taskukohaseks ka keskmisest madalama sissetulekuga inimestele. Uue meetmega rõhutab riik kompleksse rekonstrueerimise vajadust, et tagada hoones esmajärjekorras kvaliteetne sisekliima: piisav temperatuur, värske õhk ja hoida niiskus normi piires. Mitme rekonstrueeritud korterelamu puhul, kus hoone on küll soojustatud, kuid ei ole paigaldatud värskeõhuklappe ega rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteemi, on tekkinud probleem sisekliimaga – kuna õhuvahetus enam ei toimi (varem toimis ka läbi vanade akende, mis ei pidanud sooja ja lasid õhku läbi), on korteritesse tekkinud niiskus ning selle tagajärjel ka hallitus. Selliste probleemide vältimiseks ongi vajalik rekonstrueerida kompleksselt. Lisainfot hoonete seisukorra ja kompleksse rekonstrueerimise vajalikkuse kohta saab vaadata Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt teostatud erinevatest uuringutest, mis on saadaval KredExi kodulehel: www.kredex.ee .

Millises järjekorras?

Kõigepealt tuleb tellida energiaaudit – see annab ülevaate, millises energeetilises ja tehnilises seisukorras hoone hetkel on ja mida saab ette võtta olukorra parandamiseks. KredEx toetab energiaauditi tegemist 50% ulatuses. Tavapäraselt pakub energiaaudit välja kaks-kolm rekonstrueerimistööde paketti ning majaelanikud saavad valida, millise paketi ellu viivad. Rekonstrueerimistööde elluviimine pakutud pakettide kaupa on väga oluline nii ülaltoodud sisekliima tagamise seisukohalt kui ka energiasäästu saavutamise seisukohalt. Näiteks kui soojustame katuse ja fassaadi, aga küttesüsteemiga midagi ette võta, siis seni alaküttes olnud korterid saavad ilmselt soojaks, aga osades korterites, kus ka varem oli soe, saab olema lausa palav ja küttekuludelt ei hoita midagi kokku, sest küttesüsteemiga pole midagi ette võetud.

Edasi võiks ühistu juhatus kokku panna rekonstrueerimise esialgse eelarve ning tutvuda rahastamisvõimalustega. Nagu ülalpool öeldud, on KredExist võimalik saada teostatavatest töödest sõltuvalt kuni 35% toetust rekonstrueerimistöödele ja kuni 1993. aastani ehitatud korterelamutel on võimalik kasutada ka soodusintressiga (täna kuni 3,8% aastas, fikseeritud 10 aastaks) pikaajalist (kuni 20 aastat) laenu. Teostatavate tööde tulemusel vähenevad hoones küttekulud ja toetuste-sooduslaenu-küttekulude vähenemise kombinatsioon annab võimaluse maja korda teha ka neil, kes arvavad, et nad ei suuda selle eest maksta. Rekonstrueeritud majade kogemus näitab, et elanike maksekoormus ei tõuse.

Kui ühistu juhatusel võimalused selged, on aeg majaelanikele plaane tutvustada ning ühiselt otsustada, mida, millal ja kuidas tegema hakatakse. Kuna vahendid rekonstrueerimistoetusteks tulenevad rahvusvahelisest lepingust Luksemburgi Suurhertsogiriigiga, saab toetust taotleda maksimaalselt kuni 30. novembrini 2012 aastal või kuni vahendid on jagatud. Niisiis oodata ei ole midagi, tuleb kohe tegutsema asuda.

Kuna rekonstrueerimistööde kogumaksumus on üldjuhul suur, vajatakse ka laenu. Laenu võtmiseks peab juba varem silma peal hoidma korteriomanike maksedistsipliinil – kui esineb probleeme, tuleb koheselt tegeleda võlgnikega ja leida võimalused maja maksedistsipliini parandamiseks. Sellega saab tegeleda paralleelselt rekonstrueerimise ettevalmistamisega.

Renoveerimisprotsessis on väga oluline leida endale appi projektijuht-omanikujärelvalve teostaja, kes aitab tellida vastavad ehitusprojektid, läbi viia ehitushanked ning teostab tööde tegemise üle järelvalvet. KredEx toetab ka ehitusprojektide teostamist 50% ulatuses. Toetuse ja laenu taotlemisel on vajalik võtta vähemalt 3 hinnapakkumist Projektijuhi-omanikujärelvalve kaasamine juba algusest on ainus võimalus tagada teostatava rekonstrueerimisprojekti mõistlikkus, kvaliteet ning kasu majaelanikele.

Pärast ehitushangete läbiviimist saab kokku panna toetuse- ja laenutaotluse. Kuna mõlemad nõuavad ettevalmistust ja lisadokumente, tasub juba varem endale selgeks teha, mida täpselt vaja on. Kindlasti ei tohi töödega alustada enne toetuse- ja laenutaotluse esitamist. Kui elamu taotleb rekonstrueerimiseks ka sooduslaenu, saab toetuse- ja laenutaotluse koos esitada Swedbanka või SEB Panka. Kui maja on ehitatud pärast 1993. aastat või laenu ei kasuta, saab toetuse taotluse esitada otse KredExile.

Ja kui positiivsed otsused toetuse ja laenu kohta käes, saabki teostada rekonstrueerimistööd ning järgmine talv möödub juba kvaliteetses elukeskkonnas tunduvalt väiksemate küttearvetega. 2010 aasta seisuga on 208 korterelamu rekonstrueerimisel kasutatud renoveerimislaenu kogusummas 16,4 miljonit eurot, mis teeb keskmiseks laenu suuruseks pea 80 000 eurot. Rekonstrueerimise toetust on taotlenud 59 korterelamut, millest ühele korterelamu on eraldatud 35%, teistele 25% või 15% suurune toetus. Kokku on toetusi eraldatud enam kui 900 000 eurot.

Kokkuvõtteks võib öelda, et elamu kordategemine ei seisa selle taga, et elanikud ei suuda laenu maksta – toetuse ja sooduslaenu abil renoveeritud ning saavutatud kokkuhoiu arvelt on võimalik maja rekonstrueerida elanike jaoks mõistlike kuludega. Täna on viimane aeg alustada rekonstrueerimisprojekti ettevalmistustega, siis jõuab kevadeks/varasuveks veel kätte saada kõik vajalikud dokumendid, läbi viia hanked, sõlmida toetuse-, laenu- ja ehituslepingud ning veel sel aastal maja korda teha.

Toetuse ja laenu tingimused on kättesaadavad KredExi kodulehel www.kredex.ee  ning lisaküsimuste korral võtke ühendust KredExi töötajatega.

Skemaatiline joonis 

Maksegraafiku näidis

Mirja Adler
Eluasemedivisjoni juht
KredEx
Hobujaama 4
10151 Tallinn
6674128 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA