Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Hanketeade: Puhja - Kiigemäe kergliiklustee tehnilise projekti koostamine

19.03.2013

Puhja vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust Puhja - Kiigemäe kergliiklustee tehnilise projekti koostamiseks.
 

Hankija: Puhja vallavalitsus
Registrikood: 75021600
Aadress: Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartumaa
Telefon: 7300641
e-post: puhjavv@kodu.ee

Riigihanke piirmäärast allapoole jääva hanke viib läbi Puhja vallavalitsus.

1. Hankelepingu eseme kirjeldus ja tööde maht
1.1. Koostada Puhja- Kiigemäe kergliiklustee ehitamise tehniline projekt koos ehitustööde loetelu ja mahtude tabeli ja seletuskirjaga ehitusloa väljastamiseks vajalikus mahus vastavuses Puhja vallavalitsuse poolt 18. märtsil 2013.a korraldusega nr 56 kinnitatud projekteerimistingimustele.
1.2. Ehitusprojekt tuleb esitada paberkandjal 4 eksemplaris ja digitaalselt.
1.3. Kõik vajalikud kooskõlastused jäävad projekteerija kanda
1.4. Tööde tegemisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Tellija poolt esitatavatest lähteandmetest, vt. lisa 2 ja lisa 3.

2. Hankelepingu tingimused
2.1 Täismahus projekt peab olema Tellijale üle antud hiljemalt 20.05.2013.a
2.2 Hankija ei tee tasumisel ettemaksu. Tasumine toimub hankija poolt aktsepteeritud üleandmise- vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel ühekordse maksena.

3 Hankedokumentide väljastamine
3.1 Hankija esitab hankekutse hankija poolt välja valitud vähemalt kolmele pakkujale e-posti teel ja avalikustab hanketeate ka koduleheküljel www.puhja.ee.

4 Pakkumuse esitamine ja hindamine
4.1 Pakkumus esitada: vastavalt hanketeate lisa 1 esitatud vormil.
Pakkuja kinnitus lisa 4.
4.2 Pakkumus esitada hiljemalt 27. märtsil 2013.a kell 14.30 kinnises ümbrikus aadressile Puhja vallavalitsus, Reku tee 3, Puhja, 61301 Tartumaa märgusõnaga “Kergliiklustee”. Pakkumuste avamine toimub vallavalitsuse saalis kell 14.40. Pakkujad võivad osaleda avamisel.
4.3 Projekteerimistööde leping sõlmitakse madalaimat hinda (käibemaksuta) pakkunud pakkujaga.

5 Pakkuja kvalifitseerimise tingimused
5.1 Pakkuja peab olema täitnud kohtustused riiklike maksude osas.
5.2 Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 38 lg 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Esitada vabas vormis tõend asjaolude puudumise kohta (lisa 4).
5.3 Pakkuja peab omama teehoiutööde tegevusluba teede projekteerimise ja teeprojektide ekspertiisi teostamiseks. Registreeritud äriregistris.

6 Pakkumuse maksumus
6.1 Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind, st maksumus ilma käibemaksuta.
6.2 Pakkumuse kogumaksumus peab sisaldama hankelepingu eseme kirjelduses märgitud kõikide ülesannete täitmist.
6.3 Pakkumuse maksumus tuleb esitada lisa 1 toodud vormi kohaselt.

7 Pakkumuste vastavuse kontroll
7.1 Hankija kontrollib pakkumisi hankekutses toodud nõuetele.
7.2 Hankija võib tunnistada pakkumise vastavaks oluliste sisuliste puuduste mitteesinemisel hankekutses seatud tingimustega.
7.3 Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui odavaima pakkumuse maksumus on hanke eeldatavast maksuvusest sedavõrd suurem, et ületab hankija eelarvelisi võimalusi.

8 Täiendav info ehitusnõunik Juhan Pruusapuu, tel 53 465 163, e-post juhan@puhja.ee

9 Lisad
Lisa 1- Pakkumuse esildis
Lisa 2- Puhja vallavalitsuse korraldus 18.03.2013.a nr “Projekteerimistingimuste kinnitamine kergliiklustee tehnilise projekti koostamiseks”
Lisa 3- kergliiklustee trassi kulgemise skeem.
Lisa 4- pakkuja kinnitus RHS § 38 lg 1 punktides 1- 3 toodud asjaolude puudumisest
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Tarbijakaitseamet