Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Hanketeade: Lasteaia ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine

09.04.2013

Puhja vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust Puhja vallas Puhja alevikus Puhja lasteaia kinnistul (katastritunnus 60501:004:0068) koos Elva tee 5, Elva tee 3, Nooruse 2, Nooruse 2a kinnistute ja Elva-Puhja kõrvalmaantee nr 22150 vahelisel riigile kuuluval maa-alal (edaspidi Puhja lasteaia ja lähiümbruse detailplaneering) detailplaneeringu koostamiseks.
 

Hankija: Puhja vallavalitsus
Registrikood: 75021600
Aadress: Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartumaa
Telefon: 7300641
e-post: puhjavv@kodu.ee


Riigihanke piirmäärast allapoole jääva hanke viib läbi Puhja vallavalitsus.


1. Hankelepingu eseme kirjeldus ja tööde maht
1.1. Koostada detailplaneering Puhja alevikus Puhja lasteaia kinnistul koos Elva tee 5, Elva tee 3, Nooruse 2, Nooruse 2a kinnistute ja Elva- Puhja kõrvalmaantee nr 22150 vahelisel riigile kuuluval maa-alal (Puhja lasteaia ja lähiümbruse) vastavuses Puhja vallavolikogu poolt 27. veebruaril 2013.a otsusega nr 7 detailplaneeringu algatamise kohta. Detailplaneringu lähteülesanne on kinnitatud Puhja vallavalitsuse 28. märtsi 2013. a korraldusega nr. 67.
1.2. Detailplaneering tuleb esitada paberkandjal 4 eksemplaris ja digitaalselt.
1.3. Kõik vajalikud kooskõlastused jäävad projekteerija kanda.
1.4. Tööde tegemisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest projekteerimisnormidest ja seadustest ning Tellija poolt esitatavatest
lähteandmetest.

2. Hankelepingu tingimused
2.1 Planeering peab olema esitatud tellijale 15. juuliks 2013. a, et volikogu saaks planeeringu vastuvõtmist menetleda. Planeeringu koostamise lõpptähtaeg on 10. detsember 2013. a.
2.2 Hankija ei tee tasumisel ettemaksu. Tasumine toimub hankija poolt aktsepteeritud üleandmise-vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel kahekordse maksena: 50% summast tasutakse planeeringu vastuvõtuks esitamisel, ülejäänud summa töö valmimisel (ettepanekute lisamisel korrektuuri teostamisel).

3 Hankedokumentide väljastamine
3.1 Hankija esitab hankekutse ja detailplaneeringu lähteülesande hankija poolt välja valitud vähemalt kolmele pakkujale e-posti teel ja avalikustab hanketeate ka koduleheküljel www.puhja.ee.

4 Pakkumuse esitamine ja hindamine
4.1 Pakkumus esitada: vastavalt hanketeate lisa 1 esitatud vormil.
4.2 Pakkumus esitada hiljemalt 18.04.2013.a kell 10.00 kinnises ümbrikus aadressile Puhja vallavalitsus, Reku tee 3, Puhja , 61301 Tartumaa märgusõnaga “Lasteaia ja lähiümbruse detailplaneering”. Pakkumuste avamine toimub vallavalitsuse saalis kell 10.10. Pakkujad võivad osaleda pakkumuste avamisel.
4.3 Detailplaneeringu koostamise leping sõlmitakse madalaima pakkumuse (käibemaksuta) esitajaga.


5 Pakkuja kvalifitseerimise tingimused
5.1 Pakkuja peab olema täitnud kohtustused riiklike maksude osas.
5.2 Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 38 lg 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Esitada vabas vormis tõend asjaolude puudumise kohta.
5.3 Pakkuja peab omama planeeringute koostamise õigust Planeerimisseaduse § 13 lg 2 toodud mõistes. Registreeritud äriregistris.

6 Pakkumuse maksumus
6.1 Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind, st maksumus ilma käibemaksuta.
6.2 Pakkumuse maksumus peab sisaldama hankelepingu eseme kirjelduses märgitud kõikide ülesannete täitmist.
6.3 Pakkumuse maksumus tuleb esitada lisa 1 toodud vormi kohaselt.

7 Pakkumuste vastavuse kontroll
7.1 Hankija kontrollib pakkumisi hankekutses toodud nõuetele.
7.2 Hankija võib tunnistada pakkumise vastavaks oluliste sisuliste puuduste mitteesinemisel hankekutses seatud tingimustega.
7.3 Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui odavaima pakkumuse maksumus on hanke eeldatavast maksuvusest sedavõrd suurem, et ületab hankija eelarvelisi võimalusi.

8 Täiendav info ehitusnõunik Juhan Pruusapuu, tel 53 465 163, e-post juhan@puhja.ee.

9 Lisad
Lisa 1- Pakkumuse esildis
Lisa 2- Puhja vallavalitsuse korraldusega 28.03.2013.a nr kinnitatud detailplaneeringu koostamise lähteülesanne
Lisa 3- Lasteaia kinnistu asukoha skeem
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
Tarbijakaitseamet