Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Hanketeade: Lasteaia vertikaalplaneering

10.04.2013

Puhja vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust Puhja vallas Puhja alevikus Puhja lasteaia Nooruse tänav 6 kinnistul (katastritunnus 60501:004:0068) koos kavandatava 0,2 ha juurdelõikega vertikaalplaneeringu koostamiseks.
 

Hankija: Puhja vallavalitsus
Registrikood: 75021600
Aadress: Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartumaa
Telefon: 7300641
e-post: puhjavv@kodu.ee


Riigihanke piirmäärast allapoole jääva hanke viib läbi Puhja vallavalitsus.


1. Hankelepingu eseme kirjeldus ja tööde maht
Koostada lahendus vertikaalplaneeringu näol lasteaia olemaosoleva territooriumi ja juurdelõikega lisanduva ala (vt. lisatud joonis, lisa 3, sinine ala) kui ühtse terviku pinnavee kogumiseks ja eemaldamiseks. Arvestada kavandatavate mänguelementide paigaldamisega(joonis, lisa 4).
Töö esitada paberkandjal 4 eksemplaris ja digitaalselt.
1.1. Tööde tegemisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest projekteerimisnormidest ja seadustest ning Tellija poolt esitatavatest
lähteandmetest.

2. Hankelepingu tingimused
2.1 Valminud vertikaalplaneering peab olema Tellijale üle antud hiljemalt 30. juunil 2013. a.
2.2 Hankija ei tee tasumisel ettemaksu. Tasumine toimub hankija poolt aktsepteeritud üleandmise- vastuvõtmise akti põhjal koostatud arve alusel ühekordse maksena.

3 Hankedokumentide väljastamine
3.1 Hankija esitab hankekutse ja lähteülesande hankija poolt välja valitud vähemalt kolmele pakkujale e-posti teel ja avalikustab hanketeate ka koduleheküljel www.puhja.ee.

4 Pakkumuse esitamine ja hindamine
4.1 Pakkumus esitada: vastavalt hanketeate lisa 1 esitatud vormil.
4.2 Pakkumus esitada hiljemalt 18.04.2013.a kell 11.00 kinnises ümbrikus aadressile Puhja vallavalitsus, Reku tee 3, Puhja , 61301 Tartumaa märgusõnaga “Lasteaia vertikaalplaneering”. Pakkumuste avamine toimub vallavalitsuse saalis kell 11.10.
4.2 Verikaalplaneeringu koostamise leping sõlmitakse soodsama pakkujaga.

5 Pakkuja kvalifitseerimise tingimused
5.1 Pakkuja peab olema täitnud kohtustused riiklike maksude osas.
5.2 Pakkujal peavad puuduma riigihangete seaduse § 38 lg 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks. Esitada vabas vormis tõend asjaolude puudumise kohta.
5.3 Pakkuja peab vastama Planeerimisseaduse § 13 lg 2 tingimustele. Registreeritud äriregistris.

6 Pakkumuse maksumus
6.1 Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on madalaim hind, st maksumus ilma käibemaksuta.
6.2 Pakkumuse maksumus peab sisaldama hankelepingu eseme kirjelduses märgitud kõikide ülesannete täitmist.
6.3 Pakkumuse maksumus tuleb esitada lisa 1 toodud vormi kohaselt.

7 Pakkumuste vastavuse kontroll
7.1 Hankija kontrollib pakkumisi hankekutses toodud nõuetele.
7.2 Hankija võib tunnistada pakkumise vastavaks oluliste sisuliste puuduste mitteesinemisel hankekutses seatud tingimustega.
7.3 Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui odavaima pakkumuse maksumus on hanke eeldatavast maksuvusest sedavõrd suurem, et ületab hankija eelarvelisi võimalusi.

8 Täiendav info ehitusnõunik Juhan Pruusapuu, tel 53 465 163, e-post juhan@puhja.ee.

9 Lisad
Lisa 1- Pakkumuse esildis
Lisa 2- Lähteülesanne
Lisa 3- Lasteaia kinnistu asukoha ja juurdelõike (sinine) skeem
Lisa 4- Mänguelementide paigaldamise skeem
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!