Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Natura 2000 alal asuva erametsamaa toetus

18.04.2013

Metsaomanikud, kelle omandis olev metsamaa asub Natura 2000 alal, saavad 2.-21. maini 2013 taotleda Natura 2000 metsatoetust (hilinenult saab taotluse esitada 22. maist kuni 17. juunini 2013. a, kuid sel juhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta).
 

Tartus aitavad taotlusi täita ja esitada (soovitame eelnevalt registreerida):

• Kreutzwaldi 64-201, Eesti Maaülikooli endine peahoone. Vastuvõtt igal tööpäeval 02.-21. mai 2013 kell 10.00 -16.00
            Peep Põntson tel. 5155332 peep.pontson@metsaekspert.ee

• Võru 80, I korrus, Tartu Jahindusklubi. Vastuvõtt igal tööpäeval 2.-21. mai 2013 kell 10.00-16.00
            Uno Kiisholts tel. 56670942 uno.kiisholts@mail.ee
            Väino Suigusaar tel. 5050939 vaino.suigusaar@mail.ee
            Ülo Kuusik tel. 5169682 sambuc@hot.ee

Toetus kompenseerib metsaomanikule osaliselt Natura 2000 metsaalade majandamise piirangute tõttu saamatajääva tulu.

Natura 2000 metsatoetust makstakse aastapõhiselt, mistõttu tuleks metsaomanikul esitada nimetatud toetuse taotlus igal aastal SA Erametsakeskusele.

Toetust võib taotleda erametsaomanik (nii füüsiline kui ka eraõiguslik juriidiline isik), kelle omandis olev metsaala asub Natura 2000 ala kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis, piiranguvööndis või hoiualal. Toetuskõlbulik Natura metsaala on pindalaga vähemalt 0,3 ha ja kantud Natura metsaalana keskkonnaregistrisse. Natura metsaala peab olema makatastrisse kantud metsamaa kõlvikuna või seal peavad kasvama puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%.

Natura metsaala katastriüksuse piiripunktid peavad olema tähistatud kohapeal visuaalselt tuvastavate piirimärkidega. Piirimärgid peavad olema kõigis punktides, mis on maamõõtja poolt koostatud katastriüksuse plaanil. Juhul kui piirimärgid pole eemalt nähtavad, tuleb piiripunktidele teha lisatähistused.

Natura 2000 toetuse määr ühe hektari Natura metsaala kohta on piiranguvööndis või hoiualal 60,08 eurot ning sihtkaitsevööndis 109,93 eurot aastas.

Kui metsaomanik soovib taotluse ise täita, siis kõik vajalikud vormid, kaart ja „Abiks taotlejale“ on kättesaadavad Eesti Erametsanduse portaalis www.eramets.ee.

Täidetud taotlus koos vajalike lisadega tuleb saata Erametsakeskusele, kas posti teel (Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn) või digiallkirjastatuna (natura@eramets.ee), lisaks on taotlust võimalik esitada läbi e-PRIA portaali.

Metsaomanikud, kes soovivad toetuse taotlemise kohta rohkem infot või abi toetuse taotlemisel, palun võtke ühendust telefonil 5 121 947 või saatke e-mail info@kemo.ee

Peep Põntson
Erametsanduse tugiisik Tartumaal
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Veera
Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!