Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Päästeameti meeldetuletus lõhkekehadest ja lõketest

24.04.2013

Päästeameti meeldetuletus lõhkekehadest ja lõketest:
 

Lõhkekehad on ohtlikud

Iga kevad toob demineerijatele kiired tööpäevad. Talvine külm kergitab lõhkekehasid sarnaselt kividega ning lume sulades võib maapinnalt leida erinevaid lõhkekehi. Samuti võib laskemoon päevavalgele tulla kaeve-, põllu- ja metsatöid tehes. Enamus metsast, mis on praegu raiekõlblik, pärineb isamaasõja ajast ning seetõttu tuleb eriti ettevaatlik olla metsades, mis asuvad lahingupiirkondades. Eestlased on asunud taastama esivanemate talukohti, vanad hooned aga võivad peita endas üllatusi. Tihti leitakse vanade majade lagedelt või põranda alt sinna peidetud lahingumoona.

Kõik lõhkekehad on alati ohtlikud ja mitte mingil juhul ei tohi neid puudutada ja ise transportida. Vähegi kahtlase eseme leidmisel tuleb koheselt helistada numbril 112, sest hiljem võib leid või selle asukoht ununeda. Demineerijad vaatavad leitud eseme üle ja võtavad siis vastu vajalikud otsused. Probleem ei teki mitte sellest, kui leid ei osutu lõhkekehaks, vaid siis, kui keegi saab mitteteatamise tõttu vigastada või surma.

Lõkked ja grillimine

Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte (täiend: Puhja valla jäätmehoolduseeskiri § 4. Jäätmete põletamine)– tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või on eeskirjades ära määratud, mida lõkkes põletada tohib. Kõik avalikel üritustel tehtavad lõkked tuleb Päästeametiga kooskõlastada.

 

Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb jälgida samu ohutusnõudeid. Tuld on lubatud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad ainult peenikesed puud, puuoksad ja -lehed. Lõke või grillahi peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad tugevama tuulega kanduda väga kaugele. Viisakas on arvestada, et lõkkest tulev suits võib häirida naabreid. Metsas tohib lõket teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas. Lõkke- või grillimise koha vahetu ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist. Lisaks on kasulik ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind veega märjaks teha ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik lõkked ja grillahjud peavad kasutamise ajal olema pideva järelevalve all ning käepärast tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti. Pärast grillahju kasutamist või lõkke tegemist tuleb lasta põlevmaterjalil täielikult ära põleda või jäägid kustutada.

PÄÄSTEAMET
Lõuna päästekeskus

 

Puhja valla jäätmehoolduseeskiri

§ 4. Jäätmete põletamine

(1) Jäätmete põletamine on lubatud ainult vastavat luba omavas ettevõttes. Ohtlikke jäätmeid on lubatud põletada jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavas ettevõttes.

(2) Jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti, on keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. Nende jäätmete avapõletamiseks peab olema vallavalitsuse nõusolek.

(3) Okste ja lehtede põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires mittetuleohtlikul perioodil tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes hoonest või süttivast materjalist rajatisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast.

(4) Välikaminas võib oksi ja risu põletada aastaringselt. Okste, risu ja leheprahi põletamine väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.
 

 

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
EFTA
Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!