Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Vallavolikogu ja vallavalitsus ootab elanikelt kirjalikke avaldusi, kes sooviks liituda ühise veevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga

02.05.2013

Puhja vallavolikogul ja vallavalitsusel on kavas üle vaadata Puhja Vallavolikogu 25.01.2012 määrusega nr 1 kinnitatud Puhja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012 – 2024 arendusmeetmete ajakava. Kava puudutab ühisvee ja –kanalisatsioonisüsteemi laiendamisi Puhja alevikus, Rämsi külas ja Ulila alevikus (sh ka Kureküla küla piirkonnas).
 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 4 lõike 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

Seoses kava ülevaatamisega ootab vallavolikogu ja vallavalitsus elanikelt kirjalikke avaldusi, kes sooviks liituda ühise veevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemiga. Elanike avalduste põhjal saab koostada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise tööde maksumuse kalkulatsiooni ning tööde teostamise ajakava. Ühise veevärgi- ja kanalisatsiooni trassid rajatakse kuni liitudasoovija kinnistu piirini, kust teenusega liituja peaks selle ise edasi viima tarbimiskohani.

Avalduse esitanutega sõlmitakse eelleping, millega avalduse esitaja võtab endale kohustuse teenusega liitumiseks peale ühisveevärgi-ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamist. Eelleping loob kindluse, et teenust hakatakse tarbima ja ehituseks tehtavad kulutused ei jääks trasside näol kasutult maasse vedelema.

Hetkel kehtivad veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad (koos käibemaksuga) Puhja vallas Emajõe Veevärk AS opereeritavates piirkondades Ulila alevikus, Rämsi külas ja Puhja aleviku Kellani piirkonnas:
• vesi 1,08 (EUR/m3);
• kanalisatsioon 1,31 (EUR/m3).
AS Emajõe Veevärk on Konkurentsiametile esitanud taotluse teenuse hindade tõstmiseks ca 45%.

Avaldused palume esitada hiljemalt 10. juuniks 2013 Puhja vallavalitsusele aadressil Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatuna e-postile puhjavv@kodu.ee.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
Tarbijakaitseamet
EFTA