Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

10.12.2013

Puhja vallavolikogu võttis 27. novembril 2013 vastu Puhja lasteaia ja lähiümbruse detailplaneeringu, mille koostamine algatati vallavolikogu 27. veebruari 2013 otsusega.
 

Valla üldplaneeringut muutvale detailplaneeringule püstitati kolm eesmärki:
1. Puhja lasteaia territooriumi laiendamine laste tegevusvõimaluste laiendamiseks ja turvalisuse tagamiseks.
2. Üldplaneeringus määratletud tootmismaa sihtotstarbe muutmine tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandemaaks, saamaks võimaluse sotsiaalsfääri ühe kuni kahekorruselise ühiskondliku hoone ehitamise võimaluse.
3. Elva-Puhja maanteelt lähtuva perspektiivse tänava ehitamise võimaluse loomine. Planeeritav liikluspind kulgeb olemasoleva puurkaevu kõrvalt ajutiselt kasutuses olevate aiamaade põhjaservas lasteaia territooriumi taga.

Kuivõrd planeeringu koostamine toimub munitsipaliseerimata riigimaal, saab volikogu poolt kehtestatud detailplaneering aluseks nimetatud positsioonidel katastriüksuste moodustamiseks. Planeeringu kehtestamine toimub peale kõikide kooskõlastamise olemasolu ja planeeringu avaliku arutelu toimumist.

Koostatud planeeringuga on võimalik tutvuda 12. detsembrist 2013 – 11. jaanuarini 2014 Puhja raamatukogus lahtiolekuaegadel ja Puhja vallamajas. Planeering on leitav ka Puhja valla kodulehelt www.puhja.ee/ Planeering ja ehitus/Detailplaneeringud.

Avaliku väljapaneku käigus on kodanikel õigus esitada kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid.

Detailplaneerngu avalik arutelu toimub 14. jaanuaril 2014 kell 10.00 Puhja vallamajas.

Planeeringu koostas Maastik OÜ.
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Tarbijakaitseamet
Veera
EFTA