Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Sangla III turbatootmisala keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

02.01.2014

Keskkonnaministeerium teatab Sangla III turbatootmisala kasutuselevõtuga ja Sangla kütteturba tootmisalal kaevandamismahtude vähendamisega seotud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikustamisest.
 

AS Sangla Turvas esitas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa taotluse turba kaevandamiseks (saabunud 12.08.2010 reg nr 5918). Maavara kaevandamise luba taotletakse Tartu maakonnas Puhja ja Rannu vallas üleriigilise tähtsusega Sangla turbamaardlas paikneval Sangla III turbatootmisalal järgmistel tingimustel: mäeeraldise teenindusmaa pindala on 522,81 ha, sealhulgas mäeeraldise pindala on 453,92 ha; mäeeraldise piirdesse jääb 1697,3 tuh t aktiivset tarbevaru, millest kaevandavat varu on 1592,5 tuh t; maavara kaevandamise maksimaalne aastamäär on 70 tuh t; loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Lisaks esitas AS Sangla Turvas Keskkonnaministeeriumile maavara kaevandamise loa KMIN-071 muutmise taotluse (saabunud 10.03.2011 reg nr 1930). Loaga KMIN-071 määratud Sangla kütteturba tootmisala mäeeraldis paikneb Puhja vallas Tartu maakonnas. Taotlusega soovitakse vähendada mäeeraldise pindala 40,46 ha (praegu 650,70 ha) ja maksimaalset aastast kaevandamismäära 61 tuh t võrra (praegu 150 tuh t). Muud kaevandamise loas sätestatud tingimused jäävad samaks.

Keskkonnaministeerium algatas eelnimetatud kavandatavate tegevustega seoses keskkonnamõju hindamise 07.04.2011 kirjaga nr 2042-6.

KMH osapooled on:
1. Arendaja on AS Sangla Turvas, kontaktisik on Kalle Kivaste (tel 511 9782 e-kiri kalle@sanglaturvas.ee);
2. Ekspert on OÜ Eesti Geoloogiakeskus, kontaktisik on Rein Ramst (tel 502 8367, e‑kiri rein.ramst@egk.ee);
3. Otsustaja on Keskkonnaministeerium, kontaktisik on Moonika Aunpuu (tel 626 0709, e‑kiri moonika.aunpuu@envir.ee).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda:
1. Keskkonnaministeeriumis (ruum 612), aadress: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn;
2. Puhja Vallavalitsuses, aadress: Reku tee 3 Puhja 61301 Tartumaa;
3. Rannu Vallavalitsuses, aadress: Vallapalu küla Rannu 61116 Tartumaa;
4. Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.envir.ee/92141.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi KMH aruande kohta saab esitada Keskkonnaministeeriumile kirjalikult postiaadressil: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-kirja teel aadressil moonika.aunpuu@envir.ee kuni 31.01.2014.

KMH aruande avalik arutelu toimub 06.02.2014 kell 15:00 Puhja vallamajas, aadress: Reku tee 3 Puhja alevik Tartumaa.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuni 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA