Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Tartu maakonnplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

11.02.2014

Tartu Maavalitsus teatab Tartu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
 


Maakonnaplaneeringu koostamine algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine“ ning Tartu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tartu maavanema 03.09.2013 korraldusega nr 1-1/501 „Tartu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse lisaga on kinnitatud ka lähteseisukohad maakonnaplaneeringute koostamiseks.


Maakonnaplaneering on riigi ja regiooni tasandil koostatav planeering, mille peamine eesmärk on riigi ruumilise arengu vajaduste väljendamine. Maakonnaplaneeringu kehtestab maavanem. Täpsem info koostatava maakonnaplaneeringu kohta on leitav Tartu Maavalitsuse kodulehelt http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-uus.


Maakonnaplaneeringust ei tulene otseselt ükski otsus piiriülest keskkonnamõju avaldavate objektide kohta, mistõttu ei ole piiriülese mõju hindamist objektidele vajalik teostada maakonnaplaneeringu koostamise käigus.


Vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamisel kohustuslik KSH läbiviimine. Tulenevalt KeHJS § 2 lõikest 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks keskkonnakaalutluste arvestamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel, kõrgetasemelise keskkonnakaitse tagamine ja säästva arengu edendamine. Sealhulgas peavad planeeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija KSH oluliseks eesmärgiks keskkonna-, sotsiaal-kultuuriliste ja majanduslike kaalutluste vahel tasakaalustatud planeeringu kujundamise toetamist.


Tartu maakonnaplaneeringut koostab Tartu Maavalitsus (Riia 15, 51010 Tartu, kontaktisik Peep Männiksaar, telefon 730 5233, e-kiri Peep.Manniksaar@tartu.maavalitsus.ee).
Tartu maakonnaplaneeringu KSH viib läbi Tartu Maavalitsus (Riia 15, 51010 Tartu, kontaktisik Maris Aleksašin, telefon 730 5291, e-kiri Maris.Aleksasin@tartu.maavalitsus.ee).
KSH programmiga on võimalik tutvuda Tartu Maavalitsuse infolauas tööaegadel ja Tartu Maavalitsuse veebilehel http://tartu.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneeringu-ksh.

KSH programmi kohta saab esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 02.03.2014 posti teel (Tartu Maavalitsus, Riia 15, 51010 Tartu) või elektrooniliselt info@tartu.maavalitsus.ee.

Tartu maakonnaplaneeringu KSH avalik arutelu toimub Tartu Maavalitsuse IV korruse saalis 3.03.2014 kell 15.00.

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Aprill 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
EFTA
Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!