Avaleht > Teated ja uudised > Arhiiv
 
 
 
 
  Teated ja uudised
Arhiiv
2008
2007
  Galerii
  Ajaleht
  Uudised


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Registreeri end Elva valla elanikuks!

Arhiiv

Hanketeade: Reku sadamaala detailplaneeringu koostamine ja Reku sadamaala KSH koostamine

09.09.2014

Puhja vallavalitsus kutsub teid esitama:
A. Pakkumust Puhja vallas Poriküla külas Emajõe äärsele alale ( Reku sildumisala) detailplaneeringu koostamiseks;
B. Pakkumust keskkonnamõjude strateegiline hindamise (KSH) läbiviimiseks.
 

Hankija: Puhja vallavalitsus
Registrikood: 75021600
Aadress: Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartumaa
Telefon: 7300641
e-post: vald@puhja.ee

Riigihanke piirmäärast allapoole jääva hanke viib läbi Puhja vallavalitsus.

1. Hankelepingu eseme kirjeldus ja tööde maht
Hanke lähteülesanne on toodud Puhja vallavalitsuse 4. septembri 2014 korralduse nr 212 Lisas 1, mis kuulub hanketeate juurde.
1.1. Detailplaneering tuleb esitada paberkandjal 4 eksemplaris ja digitaalselt.
1.2. Kõik vajalikud kooskõlastused jäävad projekteerija kanda.
1.3. Tööde tegemisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest projekteerimisnormidest ja seadustest ning Tellija poolt esitatavatest lähteandmetest.
1.4. Planeeringuga samaaegselt teostatakse Reku sadamaala keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Planeeringu koostaja teeb koostööd mõjude hindajaga parima tulemuse saavutamiseks. 

2. Hankelepingu tingimused
2.1. Planeeringu lõpptähtaeg määratakse Hankija poolt läbirääkimiste käigus (Keskkonnamõjude strateegilise hindajaga) , arvestades seaduses ettenähtud protseduuride võimaliku kestvusega.
2.2. Hankija tasub planeeringu koostamise eest ja KSH hindamise eest vastavalt töö teostajatega sõlmitavate lepingute alusel.
3. Hankedokumentide väljastamine
3.1. Hankija esitab hankekutse ja detailplaneeringu lähteülesande hankija poolt valitud vähemalt kolmele pakkujale detailplaneeringu koostamiseks ja kolmele pakkujale Keskkonnamõjude Strateegilise Hindamise läbiviimiseks e- posti teel ja avalikustab hanketeate ka koduleheküljel www.puhja.ee.
4. Pakkumuse esitamine ja hindamine
4.1. Pakkumus esitada hanketeates toodud vormil lisa 2.
4.2. Pakkumus esitada hiljemalt 22. septembril 2014 kell 13.00 kinnises ümbrikus aadressil Puhja vallavalitsus, Reku tee 3, 61301 Tartumaa. Märgusõna ümbrikul „Reku planeeringu koostamine“ või „Reku planeeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine“. Pakkumuste avamine toimub kell 13.05 vallavalitsuse saalis. Pakkujad võivad osaleda avamisel.
4.3. Detailplaneeringu koostamise leping sõlmitakse madalama (hind koos käibemaksuga) kvalifitseerunud pakkumuse esitajaga. KSH leping sõlmitakse madalama (hind koos käibemaksuga) kvalifitseerunud pakkumuse esitajaga.

5. Pakkuja kvalifitseerimise tingimused
5.1. Pakkuja peab olema täitnud kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
Pakkujal peavad puuduma Riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1 kuni 3 nimetatud asjaolud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks.
Esitada tõend kohalike maksuvõlgnevuse puudumise kohta.
5.2. Planeeringu koostaja peab omama planeeringu koostamise õigust Planeeringuseaduse § 13 lõikes 2 toodud mõistes ning registreeritud Äriregistris.
KSH koostajal peab olema KMH litsentsikomisjoni poolt väljastatud õigus ekspertarvamuse koostamiseks. Pakkumuse esitajal peab olema KMH koostamise kogemus (tööde nimetused lisatakse).

6. Pakkumuse maksumus

6.1. Pakkumuse maksumused planeeringu koostamiseks ning KSH koostamiseks tuleb esitada eraldi.
6.2. Pakkumuse maksumuse hindamise kriteeriumiks on madalam hind koos käibemaksuga.
6.3. Pakkumuse maksumus sisaldab hankelepingu eseme kirjelduses märgitud kõikide ülesannete täitmist . Pakkumuses peavad kajastuma ka nende tööde teostamine, mis ei olnud kutses kajastatud, ent millised on vajalikud planeeringu või KSH aruande saamiseks.

7. Pakkumuste vastavuse kontroll
7.1. Hankija kontrollib pakkumuste vastavust hankekutses toodud nõuetele.
7.2. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks oluliste sisuliste puuduste mitteesinemisel hankekutses seatud tingimustega.
7.3. Hankija jätab endale õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui odavama pakkumuse maksumus on hanke eeldatavast maksumusest sedavõrd suurem, et ületab hankija eelarvelisi võimalusi.

8. Täiendav info: ehitusnõunik Juhan Pruusapuu, tel 7 300 643, e- post juhan@puhja.ee

9. Lisad
Lisa 1- Reku sadamaala detailplaneeringu koostamise lähteülesanne
Lisa 2 - Pakkumuse esildis
Lisa 3- Asukoha skeem

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Mai 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA