Avaleht > Planeering ja ehitus > Detailplaneeringud
 
 
 
 

Detailplaneeringud

Kehtestatud detailplaneeringud

Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu:

 • Puhja Vallavolikogu 27. septembri 2017 otsus nr 30 "Puhja valla Ulila aleviku Ulila tööstus- ja ettevõtlusala (Teeristi lähiala) detailplaneeringu (DP) kehtestamine"
 • seletuskiri
 • situatsiooniskeem
 • kontaktvööndi funktsionaalsed seosed ja maakasutus  
 • üldplaneeringu muutmise ettepanek  
 • olemasolev olukord  
 • põhijoonis
 • maakasutus ja kitsendused
 • tehnovõrgud
 • illustratiivsed vaated

Reku sadamaala detailpaneeringu:

 • Puhja Vallavolikogu 28. juuni 2017 otsus "Reku sadamaala detailplaneeringu kehtestamine"
 • seletuskiri  
 • situatsiooniskeem
 • olemasolev olukord
 • põhijoonis
 • maakasutus ja kitsendused  
 • tehnovõrgud  
 • illustratsioon
 • Reku sadamaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne  

Ulila randumisala detailpaneeringu:

 • seletuskiri  
 • olemasolev olukord
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis

Arakapaju kinnistu detailplaneeringu:

 • seletuskiri
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis
 • kooskõlastus

Nõmme kinnistu detailplaneeringu:

 • seletuskiri  
 • põhijoonis tehnovõrkudega  
 • illustreeriv joonis

Põhja ja Lõuna kinnistu detailpaneeringu:

 • seletuskiri  
 • situatsiooniskeem
 • olemasolev olukord
 • planeeritud tehnovõrgud ja maakasutus
 • põhijoonis
 • illustreeriv joonis

Marja, Kobara ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu:

 • seletuskiri 
 • põhijoonis tehnovõrkudega
 • illustratiivjoonis

 Keskuse kinnistu (kinnistu nr 1128504, katastritunnus 60501:004:016) detailplaneering

 • seletuskiri 
 • põhijoonis  (1,41 MB) 
 • tehnovõrkude joonis (1,21 MB) 

 

Algatatud detailplaneeringute planeerimismenetluste lõpetamine

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Tarbijakaitseamet