Sotsiaalhoolekanne

 

Sotsiaalhoolekande ülesanded on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja vältimatu sotsiaalabi andmine või abi andmisega seonduva korraldamine; sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse korraldamine; kohaliku sotsiaalregistri pidamine ning laekuva informatsiooniga töötamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras; kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla arengukava osana.

Sotsiaalhoolekande korraldamine vallas toimub vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusele, Puhja Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustele ja korraldustele, selleks, et paindlikult toetada vallas elavate inimeste iseseisvat toimetulekut.

Puhja vallas korraldab sotsiaalhoolekannet sotsiaalnõunik
Milvi Sepp
Tel: 730 0646    E-post: milvi[ät]puhja.ee
       5154872
Vastuvõtt: T, N kell 8-12 13-16

Koduteenuseid osutavad sotsiaalhooldustöötajad Veera Keeldoja ja Koidu Rajaste.  Ametijuhend

Lastekaitse küsimustega tegeleb lastekaitsetöötaja
Hille Deede
Tel: 730 0647       E-post:
hille.deede[ät]puhja.ee
       59191693
Vastuvõtt: T, N 8.00-12.00 13.00-16.00
    
Puhja valla sotsiaalhoolekannet reguleerivad õigusaktid:

 Sotsiaalhoolekandega seotud avalduste vormid on kättesaadavad: Kohalik võim> Blanketid