Üldplaneering

Puhja Vallavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 13 kehtestati Puhja valla üldplaneering.

Üldplaneeringu materjalid:

Puhja valla üldplaneeringu KSH aruanne (3,31 MB)  

LISAD:

 

 


Puhja valla üldplaneeringu algatamise otsus           
Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsus

 


Puhja Vallavolikogu 28.03.2014 otsusega nr 8 kinnitati Puhja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

Puhja Vallavolikogu 31.03.2010 otsusega nr 9 kinnitati Puhja valla üldplaneeringu ülevaatamise tulemused