Avaleht > Kohalik võim > Eeskirjad ja korrad
 
 
 
 

Eeskirjad ja korrad


Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale

Kaugküttepiirkondade määramine Puhja vallas

Kohanimede määramise kord

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamise alused Puhja vallas

Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Puhja Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja kord

Puhja Lasteaed Pääsusilm laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Puhja piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Puhja vallavara eeskiri

Puhja valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord

Puhja valla ehitusmäärus

Puhja valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Puhja valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Puhja valla hankekord

Puhja valla heakorra eeskiri

Puhja valla jäätmehoolduseeskiri

Puhja valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord    

Puhja valla kalmistute kasutamise eeskiri 

Puhja valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Puhja valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Puhja valla tunnustuse avaldamise kord

Puhja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnas

Puhja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkonnas

Riigieelarvest Puhja vallale määratud sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse vahendite kasutamise kord

Riigieelarvest Puhja vallale määratud raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuse kasutamise kord

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Puhja vallas

Tänavakaubanduses müügipileti hindade kehtestamine 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri

Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord

Õpilaste sõidusoodustuse andmise kord Puhja vallas

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
Tarbijakaitseamet