Ettevõtte lisamine

 

Puhja vallas registreeritud ja tegutsevad ettevõtted

Puhja Vallavalitsus pakub Teile võimaluse registreerida ettevõtte andmed Puhja valla koduleheküljel www.puhja.ee . Andmed avalikustatakse www.puhja.ee/Ettevõtlus/Ettevõtted vallas. Registreerimiseks palume saata ettevõtte:

• kontaktandmed (aadress, telefon, fax, e-post, kodulehe aadress)
• lühitutvutvustus
• tegevusala(d)
• logo (kui on) suurusega max 160px × 125px
• vajadusel muu vajalik teave (lahtiolekuajad jms)

Andmed saata e-postile raido@puhja.ee . Lisainfo tel. 730 0649

Ettevõtte andmete esitaja peab olema veendunud, et esitatud info on tõene. Puudulikult esitatud info korral on kodulehe haldajatel õigus loobuda andmete avaldamisest.