Dokumendid

Puhja Kooli põhimäärus

Puhja Gümnaasiumi vastuvõtutingimused ja kord

 Teised vajalikud kooliga seotud dokumendid leiad Puhja Kooli kodulehelt http://www.puhjag.edu.ee/