Avaleht > Planeering ja ehitus > Lemmikloomad > Koerad ja kassid
 
 
 
 

Koerad ja kassid

 

Koerte ja kasside pidamise nõuded Puhja valla haldusterritooriumil on kehtestatud Puhja valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas (Puhja Vallavolikogu 30.06.2010 määrus nr 11)

Lemmiklooma pidamisel tuleb lähtuda veel järgmistest õigusaktidest:

Hulkuvad koerad ja kassid

Hulkuvate ja hüljatud loomade püüdmise ning nende loomade hoiuteenuse osutamiseks on Puhja Vallavalitsus sõlminud lepingu MTÜ-ga Assisi Franciscuse Selts (Tartu Koduta Loomade Varjupaik) aadressiga Roosi 91K, Tartu. Koduleht www.loomadevarjupaik.eu

Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga koduleheküljel või Puhja valla koduleheküljel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud.

Loomapidaja on kohustatud:

1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
2) tagama, et loom ei reostaks avaliku või üldkasutatavaid kohti (trepikojad, hoovid kõnniteed, pargid, mängu- ja spordiväljakud jne);
3) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma väljaheited;
4) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
5) looma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise ning teatama looma kadumisest Puhja Vallavalitsust;
6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
7) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teatama veterinaararstile;
8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
9) tagama koera registreerimise Puhja valla lemmikloomade registris;
10) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.


Loomade registreerimine

Koer tuleb registreerida Puhja valla lemmikloomade registris (edaspidi register) viie päeva jooksul arvates päevast, mil ta sai kolme kuuseks. Kassi registreerimine on soovituslik. Teised lemmikloomad v.a koer võib loomapidaja soovil kanda registrisse.

Vanem kui kolme kuune koer, kes ei ole registreeritud tuleb registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri vastutavat töötlejat looma omaniku vahetumisest ja edastama uue omaniku andmed viie päeva jooksul omandamise päevast.

Koera või muu lemmiklooma registreerimiseks Puhja valla lemmikloomade registris tuleb täita avalduse vorm  

Puhja valla lemmikloomade registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Avaldus tuleb esitada kirjalikult Puhja Vallavalitsusele aadressile Reku tee 3, Puhja alevik, 61301 Tartu maakond või digitaalselt allkirjastatuna e-postile vald@puhja.ee.

 

 

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera