Avaleht > Sotsiaal ja tervishoid > Terviseedendus > Projekt "Liigume üheskoos tervise heaks"
 
 
 
 

Projekt "Liigume üheskoos tervise heaks"


Puhja Vallavalitsus esitas projektitaotluse “Liigume üheskoos tervise heaks” Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastatava meetme 1.3.4 “Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine” raames 2011. aasta lõpus avatud taotlusvoorus. Antud meetmest saab toetust taotleda ainult siis, kui taotlejal on koostatud terviseprofiil. Puhja valla terviseprofiil valmis 2011.a kevadel ja meie projekti “Liigume üheskoos tervise heaks” vajadus tuleneski valla terviseprofiilist. Projekt koostati terviseprofiili töögrupi poolt meeskonnatööna, kuhu oli kaasatud ka naaberomavalitsus Konguta (Konguta Kooli tervisenõukogu liikmed). Projekti partneriks on Konguta Vallavalitsus ning koostööpartneriteks on MTÜ Puhja Strohh, MTÜ Perekas ja MTÜ Lembevere Külaselts. Projekti “Liigume üheskoos tervise heaks” kestus on 21 kuud, lõpptähtaeg 30.11.2013. Projekti tegevused on planeeritud läbi viia Puhja ja Konguta vallas ning need on suunatud tööealistele inimestele.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uuringute alusel väidetakse, et 50 % inimese tervislikust seisundist oleneb tervislikust eluviisist. Tervisekäitumine avaldub igapäevaelus valikuid tehes, tehtud otsused võivad olla tervisele soodsad või siis tervist kahjustavad. Projekti üldeesmärgiks on vähendada tervislikel põhjustel tööturult väljalangenud inimeste osakaalu Puhja ja Konguta vallas, tõstes elanike terviseteadlikkust ja liikumisharjumusi. Selle saavutamiseks nähakse ette nii Puhja kui Konguta vallas järgmised terviseedenduslikud üritused ja tegevused. 

Südamepäevad
Terviseteadlikkust tõstvad südamepäevad on plaanis korraldada mõlemas vallas 21. aprillil 2012. a ja samuti 2013. aasta aprillikuus. Südamepäevadel toimuvad erinevaid liikumisi tutvustavad esinemised ja praktilised treeningud, toitumisalased loengud koos tervisliku toidu praktilise valmistamisega.

Tervisepäevad
2012. a kevadel planeerime läbi viia 7 tervisepäeva Puhja valla ja 5 tervisepäeva Konguta valla allasutustes ja ettevõtetes. Tervisepäevadel toimub osalejatel tervise esialgne hindamine. Peame seda vajalikuks, sest läbi hindamise saab inimene teada, kui suure koormusega võib ta treenida ja kui vajalik on talle igapäevane liikumine. Igale tervisepäevale ootame vähemalt 10-12 osalejat.

Matkad
Kahe aasta jooksul planeerime läbi viia 4 matka, neist vähemalt kaks koos mõlemas vallas. Ühised üritused lähendavad eri valdade kogukondi.

Erinevate liikumiste rühmatreeningud ja seminarid juhendajaga
2012.a sügisel pakume võimalust alustada tegelemist erinevate liikumistega (kõndimine, jooksmine, venitusharjutused, võimlemine) kuues rühmas. Planeerime kummaski vallas teha 2 rühma vallakeskuses. Puhja vallas on plaanis juhendajaga treeningrühmade moodustamine ka vallakeskusest kaugemal: Rämsi külas ja Ulila alevikus. Rühmas koos tegeldes toetatakse üksteist osalema ja tõuseb liikumisharjumus. Toimuvad e-Treening ja e-Toitumispäeviku täitmise õpetamine ja propageerimine. Treeningrühmad alustavad oma tööd 2012. aasta oktoobris ja projekti raames lõpetavad 2013. aasta kevadel.

Projekti toetavateks tegevusteks on lapsehoiuteenuse ja transporditeenuse võimaldamine. Tagamaks vallakeskusest kaugemal elavatele inimestele võrdsed võimalused osaleda projektiüritusel peame vajalikuks nendel päevadel korraldada vallas bussiringid. Lapsehoiuteenust võimaldame kasutada väikeste lastega peredel südamepäevadel ja matkadel ning mõlemas vallas ühel liikumisrühma treeningul.

Projekti lõppfaasis toimub projektis osalejatele uus tervise seisundi hindamine, et näha kuidas see on muutunud. Soovijatel aidatakse analüüsida treening- ja toitumispäevikuid ning antakse spetsialistide poolt soovitusi edaspidiseks. Projekti lõppüritusel teeme projektist kokkuvõtte ja arutame plaane ka edaspidiseks terviseedendusega tegelemiseks nii Puhja kui Konguta vallas.

Ootame projektis osalema kõiki Puhja ja Konguta valla tööealisi inimesi, kes hoolivad oma tervisest ja tahavad parandada oma liikumisharjumusi. Infot projekti “Liigume üheskoos tervise heaks” tegevustest leiate Puhja ja Konguta valla kodulehtedelt ja telefonidel 5154872 Milvi Sepp ja 5081568 Riina Savisaar.

 
 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA
Veera
Tarbijakaitseamet