Avaleht > Kohalik võim > Uuringud ja analüüsid
 
 
 
 

Uuringud ja analüüsid

 

Noorsootöö kvaliteedi hindamine

2012. aasta alguses liitus Puhja vald noorsootöö kvaliteedi hindamisptrotsessiga. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli on välja töötanud Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning koos noortevaldkonna partneritega 2010. aastal. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.

Noorsotöö kvaliteedi hindamine toimus kolmes etapis:
1. Enesehindamine, milleks moodustati Puhja vallas enesehindlajate meeskond, kuhu kuulusid Kristina Ermel, Õie Männik, Tiina Lauri, Airi Mahla, Karin Küttis. Eesmärgiks oli analüüsida ning hinnata noorsootöö hetkeolukorda, mille tarvis viidi noorte (7.–26. eluaastat) hulgas läbi veebipõhine küsitlus.
2. Välishindamine, kus meeskonda kuulusid noorsotöö alal töötavad spetsialistid üle kogu Eesti. Välishindajad analüüsisisid hetkeolukorda enesiehindajate poolt edastatud ning internetimaterjalide põhjal.
3. Ümarlaud sisehindajate ja välishindajate vahel, kus viimased külastasid mai kuus Puhja valda, et tutvuda olukorraga ja viia läbi ümaralud enesehindajatega.
Kõigepealt toimus kevadel noorsootöö kvaliteedi hindamine enesehindjate poolt ja noorte seas küsitluse läbiviimine. Kogutud andmetest tehti kokkuvõtteid ja maiskuus külastasid Puhja valda välishindajad. Erinevate osapoolte vahel toimus ümarlaud ja tagasisidestamine. Üldmulje Puhja vallas tehtavast noorsootööst on hea. Noorsootöö kvalieedi hindamine kestis 2012. aasta veebruarist juulini.Enesehindamismeeskonna edasiseks tegevuseks on Puhja valla noorsotöö kitsaskohtade tähelepanu alla võtmine ning võimalusel parendamine.

Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse riikliku programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames ning programm on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoertuse 2007-2013 vahenditest

Hindamistulemused 

Küsitluse tulemused:
 - noored 7.–12. eluaastat 
 - noored 12.–26. eluaastat 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Tarbijakaitseamet
Veera
Kohe näha, et vanad sõbrad!
EFTA