Avaleht > Planeering ja ehitus > Hajaasustuse programm > Hajaasustuse programm 2017
 
 
 
 

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvooru toetuse saajad

(Puhja Vallavalitsuse 21. juuni 2017 korraldus nr 234)

  Taotleja Projekti nimi Toetuse
suurus riik +
KOV eur
1 Allan Suits Sepa talu juurdepääsu tee 3608,40
2

Kalle Taevere
Maria Marjamäe

Juurdepääs Laane ja Nõgikikka kinnistutele 2145,20
3 Sirje Toomessalu Märdi-Lauri vee puhastusseadmete
paigaldamine
1796,09
4 Nargiz Zeinalova Viskaja talu kanalisatsioonisüsteemid 1738,49
5 Eduard Aan Mäe-Kiho kinnistu veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine 296,77
6 Eduard Aan Mäe-Kiho kinnistule kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine 1774,76
7 Ülo Terask Väike-Andrese reovee kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine 3758,00

......................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2017 hindamiskomisjoni moodustamine

Puhja Vallavalitsuse 19.04.2017 korraldusega nr 108 moodustati Puhja vallas hajaasustuse programmi 2017 taotluste hindamiseks 5- liikmeline komisjon koosseisus:
komisjoni esimees: vallavanem Priit Pramann
komisjoni liikmed: maa- ja ehitusnõunik Ede Möldre
                           majandusnõunik Raido Kutsar
                           sotsiaalnõunik Milvi Sepp
                           volikogu esimees Vahur Jaakma

.....................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor

Riigihalduse ministri 28. märtsi 2017 käskkirjaga nr 052 „Hajaasustuse programmi programmdokument 2017“ võeti vastu ja maavanema 07.04.2017 korraldusega nr 1-1/408 avati hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor.

Taotlusi saab esitada 7. aprillist kuni 7. juunini 2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Vajalikud viited:

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult vallas:

Ede Möldre
Maa- ja ehitusnõunik
Tel 7300642
ede@puhja.ee 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Veera
Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!