Avaleht > Planeering ja ehitus > Hajaasustuse programm > Hajaasustuse programm 2016
 
 
 
 

Hajaasustuse programm 2016

Hajaasustuse programmi 2016. a taotlusvooru toetuse saajad (Puhja Vallavalitsuse 30. juuni 2016 korraldus nr 230; Puhja Vallavalitsuse 11. august 2016 korraldus nr 256):

Taotleja
Projekti nimi
Toetuse suurus riik + KOV eur
1. Veljo Raide
Ainojaani kinnistu kanalisatsiooni parendamine
1512,08
2. Veljo Raide
Ainojaani kinnistu vee parendamine
4608,23
3. Urmet Kippasto
Talvistu kinnistu puurkaevu rajamine
4138,00
4. Inga Kährik
Kähriku kinnistu kanalisatsioonisüsteemi korrastamine
1332,00
5. Allan Norman
Räni talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine
1871,60
 

......................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2016 hindamiskomisjoni moodustamine

Puhja Vallavalitsuse 31.03.2016 korraldusega nr 106 moodustati Puhja vallas hajaasustuse programmi 2016 taotluste hindamiseks 5- liikmeline komisjon koosseisus:
komisjoni esimees:  vallavanem Priit Pramann
komisjoni liikmed:   maa- ja ehitusnõunik Ede Möldre
                            majandusnõunik Raido Kutsar
                            sotsiaalnõunik Milvi Sepp
                            volikogu rahandus- ja arengukomisjoni esimees 
                            Vahur Jaakma

....................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor

Tartu maavanema 22.03.2016 korraldusega nr 1-1/175 kuulutati hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor avatuks. Toetatakse hajaasustusega maapiirkondades asuvate majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Enne taotluste koostamist ja esitamist palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale  

Infot ja nõu taotlemise kohta saab programmi kontaktisikult vallas:

Ede Möldre
Maa- ja ehitusnõunik
Tel 7300642
ede@puhja.ee 

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


EFTA
Tarbijakaitseamet
Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera