Avaleht > Kohalik võim > Elva valla volikogu valimised 2017
 
 
 
 

Elva valla volikogu valimised 2017

Valimistulemused on välja kuulutatud

23. oktoobril 2017 registreeriti ja avalikustati Elva valla valimiskomisjoni otsusega Elva Vallavolikogu liikmed. Elva Vallavolikogu liikme volitused algavad 24.10.2017.

Tekkinud on uus omavalitsusüksus – Elva vald (Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ning Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Pühaste, Purtsi ja Rebaste külade ühinemisel).

Esimene Elva vallavolikogu istung toimub 30. oktoobril 2017. a kell 15.00 Elva Kultuurikeskuses.

Istungi päevakord:
1. Elva Vallavolikogu esimehe valimine;
2. Elva Vallavolikogu aseesimehe valimine;
3. Elva Linnavalitsuse, Konguta Vallavalitsuse, Palupera Vallavalitsuse, Puhja Vallavalitsuse, Rannu Vallavalitsuse ja Rõngu Vallavalitsuste lahkumispalve ärakuulamine.

Valimiskomisjoni otsused on leitavad siit -http://elva.kovtp.ee/valimiskomisjoni-otsused

Rohkem infot seoses omavalitsuste ühinemisprotsessiga – koordinaator Kertu Vuks (kertu.vuks@elva.ee või 581 3086)

Elva valla valimistulemused (hääletamisest osavõtt, häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel, häälte jaotus kandidaatide vahel)
.....................................................................................................

Elva valla volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017. Volikogu valitakse neljaks aastaks.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub Puhja vallas.

Valimisjaoskond

Elva Vallavolikogu valimisteks moodustatakse Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas seitse valimisjaoskonda. Valimisjaoskonna moodustamise kohta leia infot siit.

Elva valla valimisjaoskond nr 4 asub aadressil Viljandi tee 24, Puhja alevik, Puhja vald, Tartu maakond (Puhja Seltsimaja). Valimisjaoskonnas nr 4 toimub:

  • eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Korraldatakse ka hääletamist valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
  • hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.

Enda valimisjaoskonna asukohta saad kontrollida siit.

Kandidaadid

Elva valla kandidaatide koondnimekirja leia siit.

Hääletamine:

 Elektrooniline hääletamine

 Hääletada on võimalik aadressil
 www.valimised.ee


5. oktoober
kell 9.00 kuni
11. oktoober
kell 18.00
 


 Eelhääletamine maakonnakeskuses

 (elukohast sõltumatu hääletamine)

 Maakonnakeskuste valimisjaoskonnad 
 

5.-8. oktoober 
kell 12.00-20.00


 Eelhääletamine kõikides jaoskondades
 (elukohajärgne hääletamine; hääletamine
 väljaspool elukohta, sh valija asukohas, 
 kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
 hoolekandeasutuses)

 Elva valla valimisjaoskond nr 4 asub aadressil
 Viljandi tee 24, Puhja alevik, Puhja vald,
 Tartu maakond (Puhja Seltsimaja)
 

   9.-11. oktoober
   kell 12.00-20.00


 Valimispäev

 (hääletamine elukohajärgses 
 valimisjaoskonnas, sh  kodus hääletamine)

 Puhja valla elanikud saavad hääletada 
 valimisjaoskonnas nr 4, mis asub aadressil 
 Viljandi tee 24, Puhja alevik, Puhja vald,
 Tartu maakond (Puhja Seltsimaja)
 

15. oktoober
kell 9.00-20.00

Info kodus hääletamise kohta
Kui valija, (kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Puhja vallas) oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija Puhja Vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni 15. oktoobrini 2017 kella 14.00-ni kirjaliku taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.

Telefoni teel võtab jaoskonnakomisjon kodus hääletamise taotlusi vastu ainult valimispäeval, 15. oktoobril 2017 kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjoni telefoninumber on 5887 0264. 

Elva valla valimiskomisjon

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta saab infot aadressil www.valimised.ee.

Häälte ülelugemine

Elva valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite ülelugemise esmaspäeval, 16. oktoobril kell 10.00 Elva Linnavalitsuses.

 

 
Üles
Tagasi

Sündmused

Juuli 2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

Küsitlus

  Kokku 0 vastamist
  Eelnevad küsitlused
 


Kohe näha, et vanad sõbrad!
Veera
EFTA
Tarbijakaitseamet